Giới thiệu php

Mã PHP được thực thi trên máy chủ server.

Kiến thức bạn nên biết


Trước khi tiếp tục tìm hiểu về PHP, bạn nên trang bị các kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình như:

PHP là gì?


 • PHP là từ viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor"
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ
 • PHP miễn phí để tải xuống và sử dụng
PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến!
Nó đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống viết blog lớn nhất trên web (WordPress)! Nó đủ sâu để chạy các mạng xã hội lớn! Nó cũng đủ dễ dàng để trở thành ngôn ngữ phía máy chủ đầu tiên của người mới bắt đầu!

File PHP là gì?


 • Các file code PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP
 • Mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML thuần túy
 • File PHP có phần mở rộng là ".php"

PHP có thể làm gì?


 • PHP có thể tạo nội dung trang web động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng các tệp trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP, chúng ta không bị giới hạn HTML đầu ra. Chúng ta có thể xuất hình ảnh, tệp PDF và thậm chí cả phim Flash. Chúng ta cũng có thể xuất ra bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XML.

Tại sao nên sử dụng PHP?


 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Tải xuống từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ

Có gì mới trong PHP 7


 • PHP 7 nhanh hơn nhiều so với bản phát hành ổn định phổ biến trước đó (PHP 5.6)
 • PHP 7 đã cải thiện Xử lý lỗi
 • PHP 7 hỗ trợ Khai báo kiểu chặt chẽ hơn cho các đối số hàm
 • PHP 7 hỗ trợ các toán tử mới (như toán tử tàu vũ trụ <=>)