Học HTML

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để phát triển các trang Web.

HTML bây giờ không còn xa lạ với bất kỳ sinh viên ngành công nghệ thông tin nào. Với HTML, chúng ta có thể tạo các trang Web từ đơn giản tới phức tạp, từ các trang hiển thị thông tin sinh viên đơn giản cho đến các trang bao gồm nhiều nghiệp vụ phức tạp. Đối với sinh viên, dù cho sau này định hướng là Back-End hay Front-End thì HTML là ngôn ngữ web chúng ta bắt buộc phải học.

Song song với việc học HTML thì chúng ta còn phải học thêm về CSS, vì hai ngôn ngữ này giúp chúng ta xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bố cục hợp lý. Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thành phần thường được dùng nhất trong ngôn ngữ HTML nhé.