Thu gọn với bootstrap

Thu gọn dạng cơ bản


Thuộc tính Collapse rất hữu ích khi chúng ta muốn ẩn và hiển thị một lượng lớn nội dung.

Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.

Ví dụ

<button data-toggle="collapse" data-target="#demo">Collapsible</button>

<div id="demo" class="collapse">
Công viên Landmark 81....
</div>

Xem kết quả

Giải thích ví dụ

Lớp .collapse chỉ định một phần tử có thể hiển thị/ thu gọn (thẻ <div> trong ví dụ của chúng ta). Đây là nội dung sẽ được hiển thị hoặc ẩn bằng một cú nhấp chuột.

Để kiểm soát (hiển thị/ ẩn) nội dung có thể thu gọn, chúng ta thêm thuộc tính data-toggle="collapse" vào phần tử <a> hoặc <button>. Sau đó, chúng ta thêm thuộc tính data-target="#id" để kết nối nút button với nội dung có thể thu gọn (thẻ <div id="demo">).

Lưu ý: Đối với các phần tử <a>, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính href thay vì thuộc tính data-target.

Ví dụ

<a href="#demo" data-toggle="collapse">Click vào đây</a>

<div id="demo" class="collapse">
Công viên Landmark 81....
</div>

Xem kết quả

Theo mặc định, nội dung cần thu gọn sẽ được ẩn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thêm lớp .in để hiển thị nội dung không theo mặc định.

Ví dụ

<button data-toggle="collapse" data-target="#demo">Click vào đây</button>

<div id="demo" class="collapse in">
Công viên Landmark 81....
</div>

Xem kết quả

Thu gọn Panel


Nội dung Panel

Ví dụ sau đây minh họa một bảng điều khiển Panel có thể thu gọn ẩn/ hiện.

Ví dụ

<div class="panel-group">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Thu gọn Panel</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
      <div class="panel-body">Nội dung Panel</div>
      <div class="panel-footer">Kết thúc Panel</div>
    </div>
  </div>
</div>

Xem kết quả

Thu gọn List Group


  • Một
  • Hai
  • Ba

Ví dụ sau đây minh họa bảng điều khiển Panel có thể thu gọn với một nhóm danh sách list group bên trong.

Ví dụ

<div class="panel-group">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Thu gọn list group</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
      <ul class="list-group">
        <li class="list-group-item">Một</li>
        <li class="list-group-item">Hai</li>
        <li class="list-group-item">Ba</li>
      </ul>
      <div class="panel-footer">Kết thúc</div>
    </div>
  </div>
</div>

Xem kết quả

Accordion


Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.
Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.
Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.

Ví dụ sau đây cho thấy accordion đơn giản bằng cách mở rộng thành phần trong một bảng điều khiển Panel.

Lưu ý: Sử dụng thuộc tính data-parent để đảm bảo rằng tất cả các phần tử con trong nhóm có thể thu gọn bên trong phần tử gốc được chỉ định sẽ bị đóng khi một trong các mục khác có thể thu gọn được hiển thị nội dung.

Ví dụ

<div class="panel-group" id="accordion">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse1">
        Thu gọn Group 1</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse in">
      <div class="panel-body">Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse2">
        Thu gọn Group 2</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse">
      <div class="panel-body">Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse3">
        Thu gọn Group 3</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse">
      <div class="panel-body">Công viên Landmark 81 hay còn gọi là công viên Vinhomes Tân Cảng hay công viên Vinhomes Central Park. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của Sài Gòn không chỉ với người dân địa phương mà còn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Công viên Landmark 81 nằm tại số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, T.P Hồ Chí Minh.</div>
    </div>
  </div>
</div>

Xem kết quả